Followers

Thursday, September 3, 2009

SERIKANDI PILIHAN

Serikandi pilihan
Maryam binti `Imran
Kisah wanita cekal ini diabadikan al-Qur’an dalam beberapa surah seperti Surah `Ali Imran dan Surah Maryam. Ibu Maryam bernazar apabila beliau melahirkan anak kelak (yang diharapkannya seorang lelaki), anaknya itu akan berkhidmat di Baitul Maqdis iaitu Masjid Aqsa. Walau bagaimanapun, beliau akhirnya melahirkan seorang anak perempuan iaitu Maryam. Maryam dewasa dan menjadi seorang wanita yang sangat jujur. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk melaksanakan perintah Allah dan Maryam sentiasa memperoleh bimbingan serta perlindungan Allah; sesuai dengan doa ibunya yang menyerahkan Maryam kepada Allah s.w.t. sebagai nazarnya.
Terjemahan : “… Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku melindungkannya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.”
(Surah Ali `Imran 3:36)
Maryam memperoleh kurniaan yang sangat besar ketika berusia tiga belas tahun. Jibril a.s. yang menjelma sebagai seorang lelaki membawa berita kepada Maryam bahawa beliau akan hamil dan melahirkan seorang putera yang diciptakan dengan kalimah yang datang daripada Allah. Berita kehamilan Maryam tersebar luas di kalangan Bani Isra’il dan ada di kalangan orang Yahudi yang menuduh Maryam melakukan perbuatan keji dengan Yusuf al-Najjar (yang dikatakan saudara sepupunya dan merupakan lelaki yang salih lagi tekun beribadah). Di samping itu, ada pula yang mengatakan bahawa Maryam melakukannya bersama Zakaria a.s., yang bertanggungjawab memelihara Maryam sesudah kematian bapanya, `Imran. Begitu hina dan zalimnya mereka yang melemparkan tuduhan sedemikian rupa kepada hamba-hamba Allah yang suci lagi bertaqwa kepada-Nya. Sesudah melahirkan `Isa, Maryam kembali kepada kaumnya. Kisah ini dirakamkan oleh al-Qur’an.
Terjemahan : “Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan mengendongnya. Kaumnya berkata, `Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.Wahai saudara perempuan Harun, bapamu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina.’
(Surah Maryam 19:27-28)
Dengan mukjizat kurniaan Allah s.w.t., Nabi `Isa a.s. yang masih bayi itu dapat berkata-kata untuk mempertahankan bondanya yang sememangnya seorang wanita suci. Dalam satu ayat lain, al-Qur’an menegaskan lagi kesucian diri Maryam:
Terjemahan : “Dan (ingatlah) ketika malaikat (Jibril) berkata, “Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas semua wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).”
(Surah Ali `Imran 3:42)

No comments: