Followers

Thursday, November 5, 2015

MEMBERI MANFAAT PADA ORANG LAIN

Amalan yang memberikan lebih banyak manfaat dan faedah bagi orang ramai adalah LEBIH UTAMA DI SISI ALLAH TA'ALA daripada amalan yang hanya memberikan manfaat kepada diri sendiri ataupun golongan yang lebih sedikit. Kerananya jenis amalan berjihad adalah lebih utama dan mulia daripada jenis amalan menunaikan fardhu haji ke tanah suci. Hal ini kerana manfaat amalan menunaikan fardhu haji hanyalah untuk orang yang menunaikannya sahaja, sedangkan manfaat berjihad adalah untuk seluruh umat Islam.
FIRMAN ALLAH TA'ALA:
..........Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan"(surah at-Taubah : 19-20)
☆Ayat tersebut menjelaskan bahawa berjihad di jalan Allah adalah lebih utama dan mulia darjatnya daripada menumpukan diri untuk ibadah sahaja.
~FIQH AWLAWIYAT~

No comments: