Followers

Monday, January 16, 2012

al-KisAH PeNaNAm Anggur...

iNIlah kisah PenaNam AnggUR selepas meNGhabisKan PelAJAran di UniSZA....

Mei 2011

- TaMaT PeNGaJIaN di UniSZA daLam ISM DaKwAH

Mei - JuLaI 2011

- BeRkHidMat di SeKreTarIAt KeSAtuAN pELajar IslaM jOHor (VillA pEJuaNG)

tAwArAN jUlAI 2011

- DiTawarkan BeRKhiDmat Di YAPEIM sImpANG rENGGAM
- DitAwArkan BerkhiDmat di One StOP cENTre KPIJ (jIKa saYa Berminat Akan DitubuhkAN di Taman PerLIng Johor)
-DiTawarkan BerkhiDmat di .............................. (lupe ape namanye) di Taman PerLing JohOR...
- dItAWarkan BerkhidMat Di SekOlAH sRi ABIM jOHor (Bermula OGOS)

* SemUa tAWarAN tErpAKsa DitolAK keraNa Telah bErJanji untUK MEmbanTU keLUarga BerNiaga jUADAH bErbuka..huhuhu

OGos 2011

- bERnIAGA kECil-kECilan JuaDah BerBuka Puasa

SepTember 2011

- MenyAMBut HarI rAyA berSAmA kELuARGA TErsAYanG
- DiSahkaN sEbagaI Graduan UniSZA dAN mENDAPat SkRoll dARIPADA perMaisuri (Tuanku ZahIraH) MeraNGKap CanSElor UniSZA

 25 SePTemBeR - 7 dIsEmber 2011

- BeLajAR mEmANdu (B2 & D) Di BENTARA HARUNG poNTian

9 & 23 dIsemBER 2011

- tEst MotOR & KerEta

15 DisEMber 2011

- DitEMuduGA KPLI JQAF AmBIlaN jANUari 2012
- fAMily Day YaYASan WarIsAn DuMAng

31 DiSEMber 2011

- dAPat LeSen PerCubaaN mEMANDU....

dAN SEcARA tIDAK lANGSung sempena TahUN bARU 2012 DilanTIK secArA Tak RasMI

JaNUari 2012

- pEmanDu tAK bERbaYar (hANtar adik-adik Gi tuiSYen)
- MenUnggu kEPutusan piNangan Dari JQAF (17 JaNuari 2012) 

huhuhu...cepat je masa berlalu..tak SangKa dah 8 buLan BerGelar PeNanAM aNGGur...masih sETia menunggu HasIL tANamAN..... :)

Inilah kIsah PenANAM aNGGUR yANG Setia....No comments: